Werkwijze


previous arrow
next arrow
Slider

Werkwijze bij kinderopvang op locatie

De Kinderparade werkt uitsluitend met gediplomeerde pedagogisch medewerkers in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG) en een kinder-EHBO diploma.

Wij maken gebruik van een ruimte op uw locatie en richten deze in tot een kindvriendelijke omgeving met speelgoed en materialen gericht op de leeftijd van de aanwezige kinderen. De beschikbaar gestelde ruimte dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • Voldoet aan wettelijke voorschriften met betrekking tot (brand)veiligheid.
  • Biedt per kind minimaal 3,5 m2.
  • Is schoon, leeg en heeft een gelijkmatige vloer.
  • Bevindt zich op de begane grond.
  • Toilet en stromend water in of nabij de ruimte.
  • Dient afgesloten te kunnen worden.

Wanneer kinderen worden gebracht ontvangen zij een naamsticker. Ouders vullen een inschrijfformulier in met alle relevante informatie over  het kind en gegevens van de ouder(s). De kinderen verlaten de ruimte niet totdat zij opgehaald worden tenzij anders is afgesproken en geregistreerd met en door de ouders.

Hoeveel kinderen wij opvangen per pedagogisch medewerker hangt af van de leeftijden van de kinderen. Wij volgen hierin de wettelijke richtlijnen zoals beschreven in de Wet Kinderopvang.

  • 4 kinderen per medewerker van 0 tot 1 jaar
  • 6 kinderen per medewerker van 1 tot 2 jaar
  • 8 kinderen per medewerker van 2 tot 4 jaar
  • 10 kinderen per medewerker van 4 tot 12 jaar

Werkwijze bij entertainment op locatie

Ook wanneer u voor entertainment kiest werken wij uitsluitend met gediplomeerde pedagogisch medewerkers in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG) en een kinder-EHBO diploma.

Wij maken gebruik van een ruimte op uw locatie en richten deze in tot een gezellige ruimte om workshops en activiteiten aan te bieden. De beschikbaar gestelde ruimte kan zich zowel binnen als buiten bevinden en kan ook onderdeel zijn van de ruimte waarin het feest of evenement plaatsvindt.

De kinderen mogen vrijblijvend aansluiten bij de activiteiten en workshops en op eigen initiatief de ruimte verlaten.